niedziela, 2 grudnia 2018

Od Czego Zależy Dobra Jakość Produktów Z konpi

Na pozyskanie wysokiej jakości produktów z konopi ma wpływ metoda ekstrakcji. Najlepszą metodą, dzięki której otrzymywane są oleje z pełną zawartością związków występujących w konopi jest ekstrakcja nadkrytycznym CO2.

Czym jest ekstrakcja nadkrytycznym CO2?
Ekstrakcja nadkrytycznym CO2 pozwala na efektywne pozyskanie czystych wyciągów roślinnych, bez utraty ich właściwości. Jest to obecnie najlepsza metoda umożliwiająca produkcję najwyższej jakości ekstraktów z naturalnymi formami kannabinoidów.

Co to jest ekstrakcja nadkrytycznym CO2?
SFE (supercritical fluid extraction), czyli ekstrakcja płynem w stanie nadkrytycznym – w tym przypadku dwutlenkiem węgla – to forma pozyskiwania ekstraktów roślinnych bez użycia niebezpiecznych chemikaliów i rozpuszczalników, które mogłyby zanieczyścić finalny produkt. Metoda zapewnia najwyższą czystość pozyskanego wyciągu bez ekstrakcji niepożądanych składników i zanieczyszczeń i dzięki temu nie ma potrzeby późniejszego oczyszczania otrzymanego wyciągu, co znacznie skraca czas produkcji. Ekstrakcja CO2 jest niekiedy nazywana metodą zielonej chemii, gdyż jest procesem czystym i bezpiecznym, pozbawionym negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Nazywanym czasem czwartym stanem skupienia. Stan nadkrytyczny to stan substancji, w której temperatura i ciśnienie przekroczyły tzw. punkt krytyczny, w którym zmieniają się właściwości fizyczne substancji, takie jak: gęstość, współczynnik dyfuzji, przenikalność elektryczna, lepkość itp. Dla dwutlenku węgla proces ten zachodzi w stosunkowo niskich temperaturach nienaruszających struktury składników roślinnych, co zdarza się często w wyższych temperaturach, w których dochodzi do degeneracji składników aktywnych.

Co jest czynnikiem ekstrahującym?
Czynnikiem ekstrahującym w tym procesie ekstrakcji jest skompresowany pod wysokim ciśnieniem dwutlenek węgla. Po zakończonym procesie pierwiastek ten ulatnia się bez śladu i nie ma potrzeby jego usuwania. Dodatkowo proces przebiega bez dostępu powietrza, a więc pozyskiwane składniki nie podlegają przemianom oksydacyjnym. Otrzymane tą metodą wyciągi roślinne są mikrobiologicznie sterylne i zachowują pełne spektrum składników naturalnych, nawet więcej niż liofilizaty. Obecnie jest to najnowocześniejsza i najskuteczniejsza metoda pozyskiwania olejów wielonienasyconych, flawonoidów i antocyjanów.

Najważniejsze zalety ekstrakcji nadkrytycznym CO2
Najważniejszymi zaletami tej metody ekstrakcji jest możliwość prostego i skutecznego regulowania rozpuszczalności poszczególnych składników w zależności od temperatury i ciśnienia pod którymi zachodzi proces, a tym samym ich rozdzielania i ekstrakcji konkretnych składników. A także prowadzenie procesu w niskiej temperaturze, dzięki czemu nie dochodzi do degeneracji pozyskiwanych składników. Stosowanie nietoksycznych rozpuszczalników dzięki czemu otrzymuje się związki całkowicie chemicznie czyste pozbawione toksyn i metali ciężkich. Ważne jest także to, że wydajność ekstrakcji nadkrytycznym dwutlenkiem węgla sięga aż 95%.
Ekstrakcja nadkrytycznym CO2 jest szeroko stosowana w kosmetologii, farmakologii i wielu innych dziedzinach przemysłu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz