czwartek, 23 sierpnia 2012

Glutation (GSH) A Zdrowie


Glutation jest najważniejszym przeciwutleniaczem wewnętrznym (endogennym) występującym w komórkach organizmu. Jest to niewielkie białko wytwarzane naturalnie przez każdą komórkę naszego organizmu. Składa się z 3 aminokwasów: kwasu glutaminowego, cysteiny i glicyny. Cysteina zawiera grupę siarkową (SH) odpowiedzialną za chemiczne właściwości glutationu(G) stąd skrót (GSH). Dzięki grupie siarkowej glutation może oddawać aż dwa elektrony i neutralizować wiele wolnych rodników

Glutation w organizmie pracuje na trzech poziomach:
1.Jako najważniejszy, naturalny antyoksydant, który jednocześnie regeneruje witaminy o właściwościach przeciwutleniaczy.
2.Wspomaga układ odpornościowy - uczestnicząc w zwalczaniu wirusów i bakterii, dzięki czemu zwiększa nasze szanse na zachowanie zdrowia.
3.Działa jako detoksykant, czyli wiążąc się z toksynami i zanieczyszczeniami odtruwa nasz organizm.

GSH jako najsilniejszy, naturalny przeciwutleniacz, pełni główną rolę w komórkowych procesach antyoksydacyjnych, neutralizując wolne rodniki. Jeśli cząsteczka glutationu napotyka destrukcyjnie działający rodnik, oddaje mu elektron zamieniając się w nieszkodliwą cząsteczkę. W wyniku tej reakcji cząsteczka nie staje się rodnikiem lecz łączy się z inną cząsteczką GSH, która także przereagowała z wolnym rodnikiem tworząc neutralny, nietoksyczny związek. W synergii z glutationem działają inne przeciwutleniacze pochodzenia zewnętrznego (egzogenne), które wprowadzamy do organizmu z pokarmem. Najważniejsze z nich to witaminy C i E oraz selen. Prawidłowa funkcja tych antyoksydantów zależy od glutationu. To GSH reaktywuje egzogenne antyutleniacze po ich reakcji z wolnymi rodnikami uwalniając je od związanych rodników. Dzięki temu mogą ponownie podjąć walkę z utleniaczami.

GSH a układ odpornościowy. Układ immunologiczny jest pierwszą linią obrony przed wszelkimi infekcjami. Obrona immunologiczna organizmu jest procesem bardzo skomplikowanym. Układ odpornościowy wyszukuje, rozpoznaje i atakuje antygeny, do których należą mikroorganizmy, alergeny, komórki nowotworowe oraz przeszczepione tkanki. Zaatakowany organizm broni się aktywując komórki układu odpornościowego. Organizm o dużej zawartości glutationu w komórkach zapobiega wnikaniu patogenów oraz łatwiej i szybciej zwalcza choroby. Bierze więc udział zarówno w prewencji jak i w terapii. Glutation przyczynia się do produkcji białych krwinek, zwiększa ich ilość i jednocześnie poprawia jakość limfocytów. GSH odgrywa najważniejszą rolę w funkcjonowaniu komórek odpornościowych. Dr n. med. GUSTAVO BOUNOUS, światowy ekspert od glutationu stwierdził "Czynnikiem ograniczającym właściwą aktywność limfocytów jest dostępność glutationu". Układ odpornościowy posiada kilka typów komórek do walki z antygenami. Między innymi wyróżnia się duże komórki ropotwórcze, które pochłaniają i trawią patogeny, oraz mniejsze limfocyty. W organizmie występuje kilka typów limfocytów. Limfocyty B identyfikują patogeny i znakują je dla pomocniczych limfocytów T. Pomocnicze limfocyty T mobilizują do walki cytostatyczne limfocyty T, które niszczą patogeny. Po ich zniszczeniu supresorowe limfocyty T informują układ immunologiczny o wykonaniu zadania. Limfocyty B stanowią około 10% a limfocyty T około 80% wszystkich krążących we krwi limfocytów. Jeśli proporcje te są zaburzone, patogeny łatwo dostają się do organizmu i zdrowie nasze jest zagrożone. Dr n. med. JIMMY GUTMAN w książce GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA podaje, że limfocyty T są niszczone przez wirusa HIV, wywołującego chorobę AIDS. Choroba ta jest w zasadzie dysfunkcją limfocytów T. Pacjenci cierpią z powodu niedoboru glutationu w limfocytach T. Grupa badaczy kierowana przez M. Roederera odkryła, że u pacjentów z AIDS stężenie GSH spada o 30% w porównaniu z poziomem kontrolnym. Spadek ten u osób zakażonych HIV powoduje postępujące osłabienie układu odpornościowego.

Na dobrą kondycję układu odpornościowego wpływa zdrowa dieta wzbogacona witaminami oraz makro- i mikroelementami pochodzenia naturalnego, wysiłek fizyczny 45-60 min. trzy razy w tygodniu, właściwa masa ciała, umiejętność panowania nad stresem oraz wypoczynek (8 godzin snu). Należy unikać silnego nasłonecznienia, toksyn, palenia tytoniu, picia alkoholu oraz nadużywania leków zwłaszcza niepotrzebnego stosowania antybiotyków i sterydów. Z alkoholi poleca się czerwone, gronowe wino wypijane w niewielkich ilościach podczas posiłków. Polecana dawka dla kobiet to 200 ml a dla mężczyzn 250 ml. Na dobre funkcjonowanie układu immunologicznego ma także wpływ pozytywne usposobienie, śmiech oraz psychiczne wsparcie bliskich osób, zwłaszcza podczas ciężkich chorób.

GSH a detoksykacja. Nasze otoczenie zawiera dziesiątki tysięcy różnych toksyn dostających się do organizmu z żywnością, powietrzem oraz z wodą. Dzięki mechanizmom ochronnym organizmu a zwłaszcza systemom detoksykacji opartym na glutationie nie umieramy zbyt wcześnie z powodu różnych trucizn. Jednak na skutek rozległego i długotrwałego oddziaływania substancji toksycznych organizm ludzki słabiej funkcjonuje.

Glutation odkrył De-Rey-Pailhade roku 1888 ale dopiero w latach 70. wyjaśniono jego rolę w detoksykacji. Głównymi organami odpowiedzialnymi za procesy detoksykacji i usuwanie toksyn są: wątroba i nerki. Organy te zawierają największe stężenie wewnątrzkomórkowego GSH. Glutation przyczynia się do detoksykacji wielu zanieczyszczeń, związków rakotwórczych, metali ciężkich, herbicydów, pestycydów czy związków promieniotwórczych. Codziennie jesteśmy narażeni na działanie dymu papierosowego, spalin, konserwantów spożywczych a także amalgamatów dentystycznych w plombach. Usuwanie tych związków zależy od zawartości glutationu w komórkach, który fizycznie wiąże się z toksycznymi związkami, wspomaga ich przemianę do rozpuszczalnych, nieszkodliwych form, które usuwane są z organizmu z żółcią lub z moczem.

Badania wykazały, że niskie stężenie glutationu upośledza funkcjonowanie wątroby, a więc sprzyja kumulacji toksyn w organizmie a to powoduje uszkodzenie pojedynczych komórek i całych organów. Osoba dobrze odżywiona, wypoczęta i dbająca o kondycję fizyczną łatwiej utrzyma odpowiedni poziom biochemiczny i immunologiczny organizmu a więc będzie w mniejszym stopniu narażona na choroby.


Literatura:1. Jimmy Gutman, GLUTATION TWÓJ KLUCZ DO ZDROWIA.2008, Wydawnictwo SKOCZEK
2. Frederic Le Cren, PRZECIWUTLENIACZE rewolucja w medycynie XXI wieku.2006, Warszawa
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz